Paszporty roślin

Paszporty roślin

Nowe przepisy prawa UE odnoszące się do zasad wydawania paszportów roślin zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które już obowiązują w całej Unii Europejskiej. Znacznie rozszerzony został obowiązek wydawania paszportów i objął wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia dostarczane przez producentów innym pomiotom (sklepom, centrom ogrodniczym itp.), ale także klientom przy sprzedaży internetowej i telefonicznej.
Paszporty roślin oprócz informacji stałych (nagłowek i punkt B.) posiadają dane zmienne (A. nazwa botaniczna i C. numer identyfikacyjny partii/serii/daty), które muszą być przechowywane w rejestrze. Programy, które od lat dostarczamy z drukarkami (Brandsoft i GoLabel) oprócz projektowania i drukowania etykiet i paszportów, dzięki obsłudze bazy danych w standardzie mogą generować np. datę i godzinę partii towaru oraz zapewniają eksport danych o wydrukowanych paszportach w celu ich archiwizowania.
Pole C – kod identyfikacyjny rośliny to oznaczenie własne, nadawane przez samego ogrodnika, umożliwiające mu identyfikację poszczególnych partii  produkowanych przez niego roślin, np. A01, A02, który ma się odnosić do danej partii, części zamówienia, serii, daty produkcji lub dokumentów dostawcy. W przypadku niewielkich producentów/sprzedawców połączenie daty (C) i produktu (A) w pełni wystarczy do identyfikacji rośliny i nie ma potrzeby nabywania dodatkowego programu do generowania pasportów. 


Data publikacji niedziela, 02 lutego 2020.


Powrót

Komentarze:    
Aby dodać komentarz należy się zalogować!
Brak komentarzy (0)
Dodaj komentarz